Spennende stilling som saksbehandler i Aimo Parks Klageavdeling

Aimo Park Norway AS søker ny medarbeider til spennende og viktig stilling i bedriften, som juridisk saksbehandler hos Klageavdelingen i Oslo.

Vi søker primært en jurist, men kvalifiserte søkere, med utdanning innenfor juridiske fag, oppfordres også til å søke på stillingen. Nyutdannede jurister oppfordres særskilt til å søke.

Vi søker en selvstendig, fremoverlent og detaljorientert kollega, med interesse for parkeringsfeltet. Stillingen vil i hovedsak bestå av saksbehandling av klager på ilagte kontrollsanksjoner, etter retningslinjene i parkeringsforskriften. Vi behandler sakene etter vegtrafikklovgivningen, og saksbehandlingen er ført etter forvaltningsrettslige prinsipper.

Stillingen omfatter også forberedelse av saker som har gått videre til klageinstanser.

Aimo Park prioriterer mangfold på arbeidsplassen, og vi oppfordrer alle kvalifiserte medarbeidere til å søke. Vi ønsker kollegaer med ulike bakgrunner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til en balansert sammensetning på arbeidsplassen. Vi legger til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan jobbe hos oss.

Arbeidsstedet er vårt kontor på Bryn i Oslo.

 

Arbeidsoppgaver:

- Behandling av klager på ilagte kontrollsanksjoner

- Saksbehandling av saker som har blitt påklaget til Parkeringsklagenemnda

- Kundeveiledning på telefon og e-post

- Bidra til å videreutvikle saksbehandlingen på systemnivå

- Informasjonsutveksling og bistand til andre avdelinger i Aimo Park Norway AS

 

Ønskede kvalifikasjoner:

- Bachelor i juridiske fag eller master i rettsvitenskap

- Minst to års erfaring fra arbeid med saksbehandling innenfor parkeringsfeltet eller i det

offentlige, kan erstatte kravet til juridisk utdannelse.

- God muntlig og skriftlig formuleringsevne, både på norsk og på engelsk

- Gode IT-kunnskaper

- Vi legger stor vekt på personlig egnethet for stillingen

 

Vi ønsker deg som:

- Jobber nøyaktig og effektivt

- Er strukturer og leverer innen gitte frister

- Er teknisk kyndig og har interesse for digitale systemer

- Har god evne til å kommunisere med, og formidle kunnskap til, ulike målgrupper

- Har interesse for vegtrafikklovgivningen og for parkering

 

Vi tilbyr:

- Moderne kontorlokaler, parkeringsmuligheter, kantine og gode arbeidsverktøy

- Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø

- Konkurransedyktig lønn, etter avtale

- Mulighet for andre godtgjørelser; f.eks. treningsgodtgjørelse, fri mobiltelefon

 

Ønsker du å jobbe hos oss?

Dersom du synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerne:

Magnus Skarvøy, Driftssjef klageavdeling

E-post: magnus.skarvoy@aimopark.no

Telefon: 46 54 88 77.

Vitnemål må følge søknaden.

Frist: Snarest

 

Om arbeidsgiver
Aimo Park er Nordens ledende parkeringsselskap, med ca. 370 000 parkeringsplasser fordelt i Norge, Sverige og Finland. I Norge har Aimo Park Norway AS ca. 500 parkeringsanlegg, med attraktive lokasjoner, i store deler av landet. Virksomheten har ca. 130 ansatte i Norge.

Aimo Parks visjon er å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, gjennom å tilby mobilitetstjenester som forenkler hverdagen. Vi arbeider målrettet med å forbedre våre tjenester, med for eksempel kameraløsninger, ladestasjoner, fleksible parkerings -og betalingsløsninger og ulike typer av servicetjenester for kjøretøy.