Fortsatt spørsmål om FLEX?

Hvorfor må jeg betale for FLEX når jeg også betaler for parkeringstiden?

Alle som parkerer i våre parkeringsanlegg, må betale for parkeringstiden. Når du velger FLEX benytter du deg av et tilleggsprodukt, slik du også gjør når du f.eks. benytter EasyPark. Prisen for FLEX er betaling for bruk av dette produktet. Aimo Park tilbyr dette som et valgfritt produkt, slik at det kun er kundene som faktisk benytter FLEX som betaler for produktet, istedenfor å fordele kostnadene på alle kunder, f.eks. ved å øke de generelle parkeringstakstene.  

Hvorfor betaler jeg fakturagebyr når jeg får faktura for betaling av FLEX-parkering

Fakturagebyret dekker de faktiske kostnadene for utsendelse av faktura. Pr. 1. april 2024 er fakturagebyret (for alle fakturaer) på 12,50,- kroner inkl. mva.

Hva er forskjellen på FLEX og fakturagebyr?

Tidligere (før 1. april 2024) har deler av kostnadene for systemer og arbeid for kunder som har valgt etterskuddsvis betaling vært inkludert i faktura- og administrasjonsgebyret vårt. Etter at den nye finansavtaleloven trådte i kraft i 2023 har Forbrukermyndighetene og Finanstilsynet gjennom vedtak bl.a. innenfor telekom-bransjen tydeliggjort sin forståelse av finansavtaleloven § 2-4. Kort sagt har disse myndighetene kommet til at det kun er faktiske kostnader knyttet til utstedelse og utsendelse av fakturaer som kan inkluderes i et fakturagebyr. Det har tidligere vært noe uklarhet knyttet til dette.

Aimo Park har på eget initiativ redusert fakturagebyret til 12,50,- kroner inkl. mva., som er våre faktiske kostnader ved å utstede og sende en faktura. Samtidig har vi valgt å ta betalt for produktet FLEX, som er prissatt bl.a. for å dekke våre systemkostnader og arbeid med gjennomføring av FLEX.