Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme respekt for og overholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon om større virksomheters aktsomhetsvurderinger knyttet til dette.

Aimo Park Norway foretar aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og for leverandørkjeden i tråd med åpenhetslovens krav.

Nedenfor kan du lese våre aktsomhetsvurderinger i våre årlige redegjørelser:

Les vår årlige redgjørelse 2024 

 

Tips om brudd på menneskerettigheter

Dersom du ønsker å tipse oss om mulige brudd på menneskerettighetene og/eller anstendige arbeidsforhold hos oss selv eller i vår leverandørkjede kan du sende en e-post til kunde@aimopark.no.

Merk gjerne henvendelsen med «åpenhetsloven». Dersom du vil tipse anonymt kan du kontakte oss pr telefon (med skjult nummer) eller pr brev.

Vi vil senere lansere en digital løsning for anonym tipsing.