Aimo Park tar miljøansvar

Aimo Park er sertifisert Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper oss med å lykkes med grønn omstilling.

Gjennom et digitalt system får vi konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Årlig klima- og miljørapport

Som miljøfyrtårn-virksomhet er vi forpliktet til å jobbe kontinuerlig med forbedring. Våre miljøprestasjoner er dokumentert i vår årlige klima- og miljørapport. For å se vår rapport, se egen link til PDF av Aimo Park sin Klima og miljørapport 2022.

*Vi har kommet lagt i å erstatte våre kontrollkjøretøy med nullutslippskjøretøy. Innen 2025 skal alle våre kontrollører benytte elbiler.

Litt mer om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS). Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere en del krav som skal rapporteres videre.

For bli et Miljøfyrtårn, eller høre mer om sertifiseringsprosess og erfaringer, se her: https://www.miljofyrtarn.no/ eller ta kontakt med post@miljofyrtarn.no.

Anerkjent i Europa

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.