Klage på kontrollsanksjon

Hvorfor har jeg fått en kontrollsanksjon? Du kan finne din forklaring her. Er du ikke enig? Så kan du gå videre til vårt WEB klageskjema under årsakskodene. Vennligst merk at Aimo Park ikke kan utlevere eventuelle videoopptak fra våre parkeringsanlegg til andre enn politiet.

Velg årsak til ileggelse

  • Finn årsakskode på kontrollsanksjonen Det står øverst på din kontrollsanksjon rett under "kontrollsanksjon" skrevet med store bokstaver. Det er flere forskjellige overtredelser av vilkårene og bestemmelsene som kan resultere i en kontrollsanksjon.
  • Finn den samme årsaken i listen under Så får du en forklaring på hvorfor du er ilagt en kontrollsanksjon.
  • Er du uenig? Hvis du fortsatt er uenig i kontrollsanksjonen du er ilagt, kan du komme deg videre til vårt WEB klageskjema under hver årsakskode.

Klage på kontrollsanksjon

Velg en ileggelseårsak