System- og servicetillegg

Aimo Park innfører system- og servicetillegg på alle våre abonnementsprodukter f.o.m. 1. mai 2024.

Hva er «system- og servicetillegg»?

Dette er et tillegg for bruk av Aimo Parks system for abonnementsparkering og service knyttet til administrasjon av abonnementet/utleieproduktet, som ikke dekkes av leiebeløpet. Tillegget inkluderer kostnader til drift og utvikling av IT-systemer for digitale P-tillatelser, nettsider/app, betalingsprosesser, kundeservice.

Hva må du betale?

Tillegget belastes månedlig pr abonnementsplass med de til enhver tid gjeldende satser. Pr. 1. mai 2024 er satsen kr. 29,- inkl. mva pr plass pr måned. Tillegget vil bli justert årlig i tråd med KPI. Første justering vil skje pr. 1. januar 2025.

AimoPark_abstract