Ledelsen i Aimo Park Norway AS

John Lien

John Lien

Administrerende Direktør

Hege Riberg

Hege Riberg

Økonomisjef

Gudbrand Vinjar

Gudbrand Vinjar

Salgs og investeringsdirektør

Kjetil Bratseth

Kjetil Bratseth

Markedsdirektør

Elin Constance Greiff

Elin Constance Greiff

Juridisk Direktør