Kontrollsanksjon

Vil du vite hvorfor du har fått en kontrollsanksjon? Få forklaringen her på siden. Er du uenig? Send inn din klage.

 

Hvorfor ilegger Aimo Park kontrollsanksjoner?

Aimo Park ilegger kontrollsanksjoner for å håndheve parkeringsbestemmelsene på private parkeringsområder som er gjort allment tilgjengelige eller private parkeringsområder som er reserverte for visse brukere og derfor ikke allment tilgjengelig.

Grunneier fastlegger bestemmelsene som gjelder for området sammen med det private parkeringsselskapet. Bestemmelsene skal følge vilkårene som er forankret i parkeringsvilkårene.

Kontrollsanksjonen brukes som sanksjonsmiddel ved brudd på parkeringsvilkårene og bestemmelsene som gjelder på området i henhold til parkeringsforskriften. Parkeringsvilkårene og bestemmelsene kommer klart frem av skiltingen på stedet og fører plikter å gjøre seg kjent med disse ved parkering.

 

Klage på kontrollsanksjon

Hvorfor har jeg fått en kontrollsanksjon? Du kan finne din forklaring her. Er du ikke enig? Så kan du gå videre til vårt WEB klageskjema under årsakskodene. Vennligst merk at Aimo Park ikke kan utlevere eventuelle videoopptak fra våre parkeringsanleg

Les mer om hvorfor du har fått kontrollsanksjon
Vil du klage på en kontrollsanksjon?
Send inn en klage

Refusjon av betalt parkeringsavgift ved tastefeil

Dersom du har mottatt en kontrollsanksjon som er utstedt grunnet manglende betaling som skyldes tastefeil etter 1.juli 2019, kan du søke om refusjon av betalt parkeringsavgift for korttidsparkering (inntill 24 timer) i visse tilfeller.

Les mer om refusjon av betalt parkeringsavgift

Hva sier loven?

Aimo Park drifter og administrerer parkeringsområder på vegne av grunneier og gårdeiere. Her gjelder parkeringsforskriften, eiendomsrett og avtaleloven.

Mer om loven

FAQ