Rethink parking - vår filosofi

Vi vil gjøre våre tjenester til noe betydelig mer og større enn "bare et sted å parkere ". Derfor er parking ikke bare en sluttdestinasjon for oss, men en del av reisen.

Slik tenker vi

Vi er et parkeringsselskap. Det har vi alltid vært, og det skal vi fortsette med. Men hva dette skal innebære, er opp til oss. Vi har lagt ut på en reise der vi tenker nytt om hvordan parkering kan påvirke mobiliteten og gi folk en enklere hverdag. Vi ønsker å være en viktig brikke i overgangen til smartere byer og mer miljøvennlig transport, der parkering ikke lenger er det endelige målet, men en del av reisen.

Når vi forstår kundenes behov, kan vi tilby dem innovative og tilgjengelige løsninger i hverdagen. Det handler om alt fra nye måter å dele bil på, til at dagligvarer og pakker leveres og står klare når bilen hentes. Gjennom innovasjon og ved å fokusere på mennesker, mener vi at vi kan gjøre en forskjell.

Some see possibilities. We create them.

 

Visjon - vår langsiktige drøm

Å være den mest attraktive mobilitetspartneren som jobber for å ligge i forkant, skape verdi og bidra til samfunnet. Sammen med våre partnere vil vi spille en viktig rolle i å skape smarte steder og byer gjenom bærekraftige mobilitetstløsninger. 

Hvordan skal vi få dette til? jo, vi skal inrodusere nye mobilitetsløsmimnger. tilby trygg og kvalitetssikret parkering og gjøre hverdagen enklere for folk flest. 

 

Strategi - Vårt fokus

Digitale løsninger og tilknyttede enheter skal gjøre det enklere enn noen gang å benytte våre tjenster. Dette gjør livet enklere for både våre kunder og smarvbeidspartnere. For å kunne gi best mulig service har vi et pågående og aktivt arbeide med kvalitet. Vi fokuserer på:

  • Kundetilfredshet
  • Mobilitet
  • Bærekraft
  • Innovasjon