Parkér sentralt i sentrum når Ring 1 stenger

Fra 1. juli 2024 stenger Ring 1 grunnet oppgraderingen av Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen. Strekningen fra Oslo Spektrum til krysset i Pilestredet/St.Olavsgate stenges for trafikk de neste tre årene. 

Her er dine beste parkeringsmuligheter, enten du kommer kjørende fra øst eller vest. Vi ses!

Hvor i byen vil du parkere? 

Finn ut hvilke parkeringsanlegg du enklest kan kjøre til, basert på hvilken side av byen du kommer kjørende fra, og i hvilken del av sentrum du vil parkere.

Jeg vil parkere i området Aker Brygge, Vika eller Pilestredet

Jeg vil parkere i området Sørenga, Bjørvika eller nedre Løkka

Jeg vil parkere midt i sentrum

Unngå kø? Les mer om vårt nye Pendlerprodukt i Lysaker Torg P-hus

Vi har nå lansert et nytt Pendlerprodukt som er tilgjengelig for alle pendlere som parkerer i Lysaker Torg P-hus. Her får du som pendler en rimeligere pris på døgnparkering slik at du kan slippe kø og heller ta kollektivtransport videre inn til bykjernen. 

Gjør deg kjent med nytt kjøremønster og nye omkjøringstraseér  

  • Ny omkjøringstrasé Øst
    Innkjøringen til Vaterlandstunnelen ved rundkjøringen i Schweigaardsgate stenges. Trafikken ledes via Nordenga bru, Kong Haakon 5s gate og videre til Grønlia ned til E18 Operatunnelen.

  • Ny omkjøringstrasé Vest
    Trafikken ledes via St. Olavsgate og Fredriksensgate ned mot Vika og videre til E18 Operatunnelen. Det bygges en midlertidig rundkjøring i krysset St. Olavsgate/Pilestredet for bedre trafikkavvikling.

  • Nytt kjøremønster
    Det planlegges å redusere antall felt inn mot sentrum fra tre til to felt på E18 ved Lysaker og på E6 nordøst ved Furuset. Det tredje feltet omdisponeres til kollektivfelt ved Lysaker og tungtrafikkfelt ved Furuset.

Siste nytt om Ring 1-prosjektet fra Statens Vegvesen

Her finner du siste nytt av dokumenter, rapporter og annen dokumentasjon fra Statens Vegvesen om Ring 1-oppgraderingen av Hammersborgs- og Vaterlandstunellen.

Hold deg oppdatert på nye kjøremønstre og omkjøringstraséer.

Har du spørsmål og vil snakke med kundeservice?
Kontakt oss