Heimstaden

1 oktober 2019 overtok Aimo Park Norway AS parkeringsforvaltningen samt utleieansvaret for parkeringsanleggene tilknyttet Heimstaden. På flere av anleggene tilbyr vi korttidsparkering samt utleie av fast merket plass og på fri flyt basis. Gå inn på hvert enkelt anlegg for mer informasjon.