Parkér sentralt i sentrum selv om Ring 1 stenger

Fra 1. juli 2024 starter Ring 1-oppgraderingen av Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen under Regjeringskvartalet. Det vil si at strekningen mellom Oslo Spektrum og i krysset Pilestredet/St.Olavsgate vil bli stengt for trafikk de neste tre årene. Vi har nå kartlagt gode alternativer til hvor du som kjørende enkelt kan parkere i sentrum selv om Ring 1 stenges.

Ring 1-prosjektet er satt i gang siden Hammersborgtunnelen skal senkes ti meter av hensyn til sikkerheten av det nye regjeringskvartalet og Vaterlandstunnelen skal oppgraderes.

Veinettet i sentrum er allerede presset og den midlertidige og omfattende stengingen vil selvfølgelig påvirke kjøremønsteret for trafikken i sentrum. Gjør deg kjent med nytt nytt kjøremønster og omkjøringstraseér. 

Omkjøringstraséer  

  • Traséen fra Oslo Spektrum - St. Olavsgate/Pilestredet vil stenges i 3 år
  • Statens Vegvesen vil derfor skilte omkjøring via E18 Operatunnelen
  • Omkjøringstrasé Øst: innkjøringen til Vaterlandstunnelen ved rundkjøringen i Schweigaardsgate stenges. Trafikken ledes via Nordenga bru, Kong Haakon 5s gate og videre til Grønlia ned til E18 Operatunnelen
  • Omkjøringstrasé Vest: trafikken ledes via St. Olavsgate og Fredriksensgate ned mot Vika og videre til E18 Operatunnelen. Det bygges en midlertidig rundkjøring i krysset St. Olavsgate/Pilestredet for bedre trafikkavvikling

Det planlegges om å redusere antall felt inn mot sentrum fra tre til to felt på E18 ved Lysaker og på E6 nordøst ved Furuset. Det tredje feltet omdisponeres til kollektivfelt ved Lysaker og tungtrafikkfelt ved Furuset. Ut av sentrum opprettholdes dagens antall felt.

Dette sammen med å opprettholde Operatunnelens tre felt i hver retning vil føre til en bedre trafikkflyt gjennom tunnelen. Det legges opp til tilfartsregulering hele døgnet, noe som vil gi trafikantene forutsigbarhet. Et felt inn mot tunnelen fra begge sider omdisponeres fra bilfelt til kollektivfelt/tungbilfelt.

Hvilken side av byen kommer du kjørende fra?

Finn ut hvilke parkeringsanlegg det er enklest å kjøre til, basert ut i fra hvilken side av byen du kommer kjørende fra. 

Jeg kommer kjørende fra VEST

Kommer du kjørende fra vestkanten og skal inn til Oslo sentrum har vi mange gode alternativer for parkering. Her finner du Aimo Park sine sentrale parkeringsanlegg midt i sentrum, i området Aker Brygge, Vika og Pilestredet. 

Jeg kommer kjørende fra ØST

Kommer du kjørende fra østkanten og skal inn til Oslo sentrum har vi flere gode alternativer for parkering. Her finner du Aimo Park sine sentrale parkeringsanlegg, i området Bjørvika og Sørenga.

Jeg kommer fra ØST/VEST

Kommer du kjørende fra enten øst eller vest og skal parkere sentralt i Oslo sentrum, anbefaler vi at du kjører E18 Operatunnelen og tar av ved avkjørsel 4. Her finner du nemlig Kvadraturen P-hus og Bankplassen P-hus.

Hold deg oppdatert om tunell-oppgraderingen her

Her finner du siste nytt av dokumenter, rapporter og annen dokumentasjon fra Statens Vegvesen om Ring 1-oppgraderingen av Hammersborgs- og Vaterlandstunellen.