Andre produkter

Verdikort Sum


Verdikort Sum
  • 10% mer parkering
  • Finn første ledige plass
Med Q-Park verdikort Sum, kan du parkere i samme P-hus og betale med kortet ved inn-/utkjøring. Du kan velge mellom summene 550,- 1.100,- eller 2.200,-
Du betaler     10% mer parkering   Verdi 
 500,-  +50,-  550,-
 1.000,-  + 100,-  1.100,-
 2.000,-  + 200,-  2.200,-

Hvordan fungerer det?
Sett inn kortet ved innkjøring og utkjøring og bommen vil åpnes automatisk. Ved bruk vil sum brukt på parkering automatisk trekkes fra kortets verdi. For å gjøre det enkelt som mulig vil sum trukket fra kortet og gjenstående verdi vises i displayet på søylen.

Tips! Når du ankommer P-huset, legg merke til kortets balanse. Dersom balansen er lav, kjøp et nytt kort. Du har også mulighet å betale ved betalingsautomaten. Sett kortet inn i betalingsautomaten og betal gjenstående utestående beløp. 

Hvor kan jeg få kjøpt verdikort? 
Q-Park verdikort er tilgjengelig gjennom vårt kundeservice på telefon 21 00 76 70

arrow
Online betalingsmidler
Visa
Mastercard