Fornebu

Sjøflyhavna

Fornebu
Sjøflyhavna
Martin Linges vei 57 1364 Fornebu
QR-Code
328 Parkeringsplasser
Parkeringsplasser 328
Plasser for forflytningshemmede 0
Ladepunkter / Ladbar motorvogn 0
Gjennomkjøringshøyde (i meter)

Korttidstakst
Prisintervall NOK 25,00 /påbegynte 30 minutter
Døgnpris NOK 360,00 /døgn

Dag Innkjøring Utkjøring
Mandag - Søndag 24-7 24-7

Sykkelparkering
Kontantbetaling
Kortbetaling
HC
Mobilbetaling
Mobildekning

Cash
Visa
Mastercard
Circle K
Shell card
EasyPark

arrow
Online betalingsmidler
Visa
Mastercard