FAKTA

Q-Park i Norge og Europa

Regulert og betalt parkering er svaret på mange utfordringer i de bymiljøer som overtar en større del av vår verden.

KORT FORTALT OM Q-PARK

Siden etableringen i 1998, har Q-Park vokst til å bli en av de ledende innen betalt parkering i Europa. Vi betjener nå mer enn 800 000 parkeringsplasser i 10 land – og i fem av disse er vi klar markedsleder. Vi var de første i Europa til å drive betalt parkeringsvirksomhet på en kvalitetsfilosofi, noe vi har lykkes godt med. 

Gjennom årene har vi opparbeidet oss grundig innsikt i hvordan økonomiske, sosiale og miljømessige forhold kan påvirkes positivt av gode parkeringsløsninger i byene. Og mer enn noen andre i vår bransje har vi i Q-Park bidratt til at parkering oppleves som en hyggelig del av reisen. 

Vår visjon for det neste tiåret er å bli den foretrukne og anbefalte parkeringspartneren på strategiske lokasjoner i Nord-vest Europa. For å komme dit har vi lagt en plan basert på:

  • Kontinuerlig kvalitetsfokus
  • Operasjonell dyktighet

  • Gradvis vekst basert på sunn økonomi

Les mer om vårt morselskab Q-Park B.V. her


KONTINUERLIG KVALITETSFOKUS 

Innovasjon og kvalitet er en viktig del av alt vi gjør. Dette ligger til grunn for valg av beliggenhet, partnere og teknologi, og er en del av våre operasjonelle prosesser. Våre kunder forventer romslige og godt organiserte parkeringsplasser som er trygge, rene og ryddige, lett tilgjengelige og enkle å bruke. 

 

Når vi lever opp til disse forventningene holder vi samtidig vårt løfte om “Quality in parking”. Vi er stolte av vårt omdømme som en kvalitetsbedrift. Samtidig møter vi hele tiden krav til fornyelse og forbedring, og i årene som kommer vil vi styrke vår merkevare, utvikle ny og innovativ teknologi og investere i høykvalitets infrastruktur. 

 

  • Merkevareidentitet: Vi har etablert en sterk merkevare som blir gjenkjent i alle våre markeder. Kundene våre vet hva de kan forvente seg på et parkeringsanlegg merket med Q-Park, og dette gjør oss til en attraktiv partner innen parkering.

 

  • Teknologi: Vi investerer i et bredt spekter av løsninger for å bedre parkeringsopplevelsen. Blant disse løsningene er bruk av sosiale medier, skreddersydde dialogprogrammer, egne navigasjonssystemer og teknologier for nye betalingsløsninger som utnytter reisekort eller andre typer kontantløs betaling. Vi utforsker også nye løsninger for sanntidsinformasjon som automatisk leder kundene til nærmeste ledige plass. 

 

  • Investeringer i høykvalitets infrastruktur: “Look and feel” i et Q-Parkanlegg utgjør et viktig element i vårt tilbud. Kundene forventer det beste når det gjelder både funksjonalitet, design og utseende. I det neste ti-året vil vi derfor fortsette å investere i disse områdene, og dermed forbedre bekvemmelighet, driftssikkerhet og brukervennlighet.

 

OPERASJONELL DYKTIGHET 

På det operasjonelle planet tror vi ingenting skal endres. Våre parkeringsanlegg ser bra ut, ligger perfekt til og er lette å komme inn og ut av. Våre medarbeidere er profesjonelle og kompetente og møter kundenes forventninger. 

 

I årene som kommer vil operasjonelle forbedringer primært skje gjennom videreutvikling av kundeservice-konseptet, med nye systemer for informasjon om ledige plasser, sanntids kundeservice og økt sikkerhetsovervåking. Dette vil bidra til:

 

  • Økt operasjonell effektivitet 
  • Økt kostnadseffektivitet
  • Bedre kundeservice

 

SUNN VEKST BASERT PÅ GOD ØKONOMI 

Q-Park er en sterk og økonomisk lønnsom virksomhet med langsiktige og sunne vekstmål. De neste ti årene vil vi fortsette å vokse innenfor definerte markeder i Nordvest Europa, med fokus på multifunksjonelle lokasjoner med lønnsom demografi. 

 

Vi ser hele tiden etter optimale lokasjoner som kan bidra positivt til vår lønnsomhet. Vi fokuserer i økende grad på multifunksjonelle lokasjoner i definerte bysentra, der vi kan nå flere brukere hele døgnet. Vi forstår viktigheten av å utvikle sterke partnerskap med myndigheter, transportører, eiendomsbesittere og -utviklere, varehandel og andre interessegrupper innenfor byutvikling. De – som oss – er opptatt av å gjøre byene mer tilgjengelige, mer brukervennlige, økonomisk robuste og mer miljøvennlige. Derfor vil vi fortsette samarbeidet med disse gruppene, slik at de offentlige rommene blir enda bedre for alle som bruker dem

arrow
Online betalingsmidler
Visa
Mastercard