CSR

Hva betyr CSR for Q-Park?

Vi arbeider for trafikksikkerhet, sunnhet og sosialt ansvar.Q-Park Corporate Social Responsibility

 

Samfunnsansvar er en integrert og sentral del av Q-Parks forretningsdrift. En sterk sosial ansvarsfølelse er viktig for våre strategiske valg, og retningsgivende i nye prosjekter og engasjementer vi har hos våre kunder: Hvordan kan vi og våre partnere ved hjelp av profesjonelle parkeringsløsninger bidra til å forbedre livskvaliteten i byene?

  

De største utfordringene i forbindelse med byutvikling er knyttet til mobilitet, bygninger og anlegg, økonomi, samfunnsforhold og miljø. Parkeringsløsninger spiller en rolle i alle disse sammenhengene, og Q-Park har etablert strategier for å møte disse utfordringene.

Q-Park har valgt fem CSR mål:

 

Mobilitet

Å støtte bærekraftig mobilitet som møter samfunnets økonomiske, sosiale og miljømessige behov.

 


Bygninger

Å muliggjøre tilgang til hovedfunksjonene i en kontekst av bærekraft utfordringer.

 

Samfunn

Å bidra til å forbedre kunde-og ansattes engasjement, helse-og sikkerhetsmessige aspekter.

 

Økonomi

Støtte og redusere gapet mellom samfunnsmessige parkering kostnader og hva som er betalt av brukerne (˜EUR 150 miliarder i EU15 per år).

 

                        

Miljø

Forbedre miljøprestasjon av parkeringsmuligheter, kontorer og verdikjede relasjoner.

 

 

 

Klikk her for vårt samfunnsansvarsbrosjyre

Klikk her for Q-Park Responsible Parking 2013


arrow
Online betalingsmidler
Visa
Mastercard