Kontrollsanksjoner

Refusjon av betalt parkeringsavgift ved tastefeil

Kontrollsanksjonen er ikke omfattet av refusjonsordningen. Refusjon gjelder kun for det beløpet som har blitt betalt i parkering.

Dersom du har mottatt avslag på en kontrollsanksjon som er utstedt grunnet manglende betaling som skyldes tastefeil og brevet er datert 1.juli 2019 eller senere kan du søke om refusjon av betalt parkeringsavgift for korttidsparkering i visse tilfeller. Dette gjelder kun dersom du ikke har fått refundert parkeringsavgift grunnet tastefeil tidligere (uavhengig av type tastefeil, p-anlegg osv.).

Det gis ikke refusjon av betalt avgift for løpende abonnement, flerdagers-, ukes- eller månedsparkering o.l. Det gis heller ikke refusjon ved overtredelse av andre bestemmelser, som utløpt p-tid, overskridelse av makstid, parkering i strid med bestemmelser for oppstilling, parkering på plass reservert for forflytningshemmede osv. Beløpet som refunderes, er det som mottas av Q-Park; ikke eventuelle påslag til leverandør av mobilapplikasjon el.l.

Mulighet for refusjon gjelder dersom det kan dokumenteres at en av følgende tilfeller foreligger:

  1. Betaling er foretatt for kjøretøy med lignende kjennemerke (tastefeil i reg.nummer) for tidspunktet da kontrollsanksjonen ble utstedt; i applikasjon eller ved registrering på automat.
  2. Det er valgt feil, forhåndslagret kjennemerke i applikasjon.
  3. Det er betalt til feil takstsone som tilhører Q-Park.

Dersom De ønsker å søke om slik refusjon kan du sende følgende informasjon til klage@q-park.no innen 30 dager fra dato på klagesvaret/avslagsbrevet:

  • Nummeret på bankkortet du benyttet ved betalingen - 6 første og 4 siste siffer (ved kortbetaling)
  • Kopi av kvittering/billett (ved kontant betaling)
  • Dokumentasjon av betalingshistorikk for kjøretøyet som ble registrert ved parkering (dersom du hadde valgt feil kjøretøy i applikasjon)
  • Dokumentasjon av hvilken takstsone det ble betalt til (ved betaling til feil takstsone)
  • Kontrollsanksjonsnummer
  • Kontonummer (for refusjon av parkeringsavgiften)
 
arrow
Online betalingsmidler
Visa
Mastercard