Kontrollsanksjoner

Hvorfor ilegger Aimo Park kontrollsanksjoner?

Aimo Park ilegger kontrollsanksjoner for å håndheve parkeringsbestemmelsene på private parkeringsområder som er gjort allment tilgjengelige eller private parkeringsområder som er reserverte for visse brukere og derfor ikke allment tilgjengelig.

Grunneier fastlegger bestemmelsene som gjelder for området sammen med det private parkeringsselskapet. Bestemmelsene skal følge vilkårene som er forankret i parkeringsvilkårene.

Kontrollsanksjonen brukes som sanksjonsmiddel ved brudd på parkeringsvilkårene og bestemmelsene som gjelder på området i henhold til parkeringsforskriften. Parkeringsvilkårene og bestemmelsene kommer klart frem av skiltingen på stedet og fører plikter å gjøre seg kjent med disse ved parkering.

 
Du kan lese mer om lovgivningen for private parkeringsselskaper her.

arrow
Online betalingsmidler
Visa
Mastercard