Sandefjord

Stockfletsgate 6, 8

Sandefjord
Stockfletsgate 6, 8
Stockfletsgate 3210 Sandefjord
QR-Code
134 Parkeringsplasser
Parkeringsplasser 134
Plasser for forflytningshemmede 0
Ladepunkter / Ladbar motorvogn 0
Gjennomkjøringshøyde (i meter)

Korttidstakst
Minimumstakst NOK 9,00
Prisintervall NOK 9,00 /påbegynte 20 minutter

Dag Innkjøring Utkjøring
Mandag - Søndag 24-7 24-7

Kontantbetaling
Kortbetaling
HC
Mobilbetaling
Mobildekning

Cash
Visa
Mastercard
Circle K
Shell card
EasyPark

Parkeringsanlegg i nærheten

I NÆRHETEN Jernbanealleén 30a

17 meter til Stockfletsgate 6, 8

I NÆRHETEN Stockfletsgate 10

30 meter til Stockfletsgate 6, 8
arrow
Online betalingsmidler
Visa
Mastercard