Ringerike Sykehus

Ringerike sykehus er et lokalsykehus med akuttfunksjon, fødeavdeling og dialyse. De har spesialister i generell kirurgi, gastro-enterologisk kirurgi og urologi, ortopedi, indremedisin, kardiologi, onkologi, samt gynekologi og fødselshjelp
Hønefoss
Ringerike Sykehus
Osloveien 77 3511 Hønefoss
QR-Code
646 Parkeringsplasser
Parkeringsplasser 646
Plasser for forflytningshemmede 7
Ladepunkter / Ladbar motorvogn 5
Gjennomkjøringshøyde (i meter)

Parkeringsplass for besøkende (P1 og P2) er avgiftsbelagt mandag-fredag mellom 08:00 og 16:00. Parkering i P-hus (P1) er avgiftsbelagt mandag-fredag mellom 09:00 og 16:00.

  • Timepris er kr. 12,-. Døgnpris kr. 50,-. På ”Røde dager” i kalenderen utføres ikke parkeringskontroll  på plass: P1, P2, P3, P4 og P6.
  • Blodgivere med gyldig parkeringsbevis kan parkere på alle oppmerkede plasser. Parkeringstillatelse registrerer du fra resepsjonen i hovedvestibylen.
  • NB! Blodgivere kan ikke lenger stå parkert på HC-plasser ved hovedinngangen da disse er reserverte for HC-parkering.
  • HC-parkering er gratis på merkede plasser hvis du har gyldig oblat fra kommunen.
  • Parkering langs Arnold Dybjordsvei er skiltet med parkering forbudt og inngår i kontrollområdet til parkeringsselskapet.

For kjøretøy parkert på områder utenfor avmerket/anvist parkeringsplass/ all stans forbudt ilegges kontrollavgift umiddelbart. Dette gjelder 00-24 hele året.

Parkering for ansatte

Gå til digital løsning> 


Korttidstakst
Prisintervall NOK 6,00 /påbegynte 30 minutter
Døgnpris NOK 50,00 /døgn

Dag Innkjøring Utkjøring
Mandag - Søndag 24-7 24-7

Kontantbetaling
Kortbetaling
HC
Mobilbetaling
Mobildekning
Offentlig transport

Cash
Visa
Mastercard
Bank Axept
Circle K
Shell card
EasyPark

Parkeringsanlegg i nærheten

I NÆRHETEN Storgate 11/13

1,75 Kilometer til Ringerike Sykehus

I NÆRHETEN Telegrafalleen 1

1,78 Kilometer til Ringerike Sykehus

I NÆRHETEN Askveien 1-3

1,86 Kilometer til Ringerike Sykehus
arrow
Online betalingsmidler
Visa
Mastercard