Gjøvik

Strandgata 17A

Gjøvik
Strandgata 17A
Parkgata 14 2815 Gjøvik
QR-Code
216 Parkeringsplasser
Parkeringsplasser 216
Plasser for forflytningshemmede 0
Ladepunkter / Ladbar motorvogn 0
Gjennomkjøringshøyde (i meter)

Korttidstakst
Prisintervall NOK 34,00 /påbegynte 30 minutter
Dagspris (7-18) NOK 60,00 /makspris for perioden
Døgnpris NOK 200,00 /døgn

Dag Innkjøring Utkjøring
Mandag - Søndag 24-7 24-7

Kontantbetaling
Kortbetaling
HC
Mobilbetaling
Mobildekning

Cash
Visa
Mastercard
Circle K
Shell card
EasyPark

Parkeringsanlegg i nærheten

arrow
Online betalingsmidler
Visa
Mastercard